Bjärnums Museum "Vårda din hembygd, arvet från fäderna"

 

Museets byggnader

 

Bjärnums museum har anor från 1860. Men det var först 1947 som området vid nuvarande hembygdsparken kunde tas i anspråk för museets räkning.

 

Den första byggnaden i den blivande hembygdsparken var malttorkan som kom 1947. Den kom från Boa i Farstorps socken och har anor från 1700-talet.

 

År 1949 flyttades den gamla skolbyggnaden till hembygdsparken. Skolan som var uppförd 1869 inrymmer förutom en skolsal även en lärarbostad från tidigare delen av 1900-talet. Byggnaden innehåller även en del inventarier från Atto Petos gamla tryckeri.

 

 

Stavshultstugan inköptes 1952 från Sigfrid Svensson, Övre Stavshult, Visseltofta. Stugan är en Byråsstuga med innertak på gavelrummen. Den är knuttimrad i en skiftesteknik

 

 

 

 

År 1956 kom den byggnad som inrymmer snickarverkstad och även bostad. Den stod ursprungligen vid Vedjesjön och har tillhört Ivar Nilsson (Snickar-Ivar).

 

Skvaltkvarnen har sitt ursprung från Kampholma i V Torups socken. Den köptes 1932 av Thore Virgin på Qvarnfors, som senare lämnade den till museet.

 

Lantbruksmuseet

Backstugan är en rekonstruktion av korgmakaren Per Bengtssons, Tocka-Pärens, stuga på Slättaröd nr.3. Per var den siste backstugesittaren i socknen. Stugan har gamla anor och fanns med säkerhet 1862.

 

Lantbruket uppfördes 1989. Byggnaden innehåller maskiner och redskap från 1800- och 1900-talen. Dit hör Munktelltraktorn från 1927 som är i körklart skick.

 

Det Bergstrandska huset kom till hembygdsparken 1998. Det var ursprungligen en donation från spettkaksbagerskan Thea Bergstrand till EFS i Bjärnum.

 

Museets huvudbyggnad började byggas 1973 och invigdes 1975. När Bjärnums kommun den 1/1 1974 uppgick i Hässleholms kommun fick Bjärnums Fornminnesförening förtroendet att förvalta hembygdsmuseet.

 

År 1993 tog Fornminnesföreningen upp en diskussion om att ha en gemensam plats för museets alla samlingar. Detta resulterade i att vi 10 år senare kunde inviga den tillbyggnad till huvudbyggnaden som vi i dag kan vara mycket stolta över.

 

 

Det senaste tillskottet bland byggnaderna är en ny utescen som byggdes under våren 2009 för att tjänstgöra som ett skydd för vädrets makter.

Den gamla skolan

Stavshultstugan

På nya scenen visas ett framträdande av "Tuta och Kör" från Osby

Information

Öppettider:

Måndag - fredag kl 9,00–16.00

 

Första och tredje söndagen under mars-oktober håller vi öppet mellan kl 14.00-17.00.

 

I övrigt efter överenskommelse.

 

För tidsbokning eller information ring oss på tel 0451-20091 eller skicka mail bff@telia.com

 

Inträde:

Inträde 50:- för icke medlemmar.

En entréavgift tas dock ut vid vissa arrangemang även för medlemmar.

© Copyright All rights reserved Bjärnums museum Bjärnums fornminnesförening