Den första byggnaden i den blivande hembygdsparken var Malttorkan, som kom hit 1947. Kommer från Boa i Farstorps socken och har anor från 1700-taletÅr 1949 flyttades den gamla Skolan hit. Den låg tidigare uppe vid kyrkan.

Skolan uppfördes 1869 och inrymmer skolsal och lärarbostad, från tidigt 1900-tal. Byggnaden rymmer även inventarier från Atto Petos tryckeri

Stavshultsstugan inköptes 1952 från Sigfrid Svennson, ÖvreStavshult,Visseltofta.

Stugan är en Byråsstuga med innertak på gavelrummen.Den är knuttimmrad i  skiftesteknik

Skvaltkvarnen kommer från Kampholma i Västra Torups socken.Den köptes 1932 av Thore Virgin och sattes upp på Qvarnfors, som senare lämnade den till museet.

Snickar Ivars hus kom hit 1956 det var tidigare beläget vid Vedjesjön. I detta hus bodde Ivar Nilsson och hade sin verksamhet. Han tillverkade  mindre möbler  och gjorde fönster. 

Information

 

Öppettider:

Måndag - fredag kl 9,00–16.00

 


Första och tredje söndagen under mars-oktober håller vi öppet mellan kl 14.00-17.00.

 

I övrigt efter överenskommelse.

 

För tidsbokning eller information ring oss på  mobil 0760520091 skicka mail bff@telia.com

 

Inträde:

Inträde 70:- för icke medlemmar.

En entréavgift tas dock ut vid vissa arrangemang även för medlemmar.

Grupp 10 pers eller fler =60:-

Medlemskap kostar:

250 kr för familj (samma adress)

150 kr för enskild person

 

Backstugan är en rekkonstruktion av korgmakaren Per Bengtssons,Tocka-Pärens, stuga belägen på Slättaröd nr.3. Per var den siste backstugesittaren i socknen. Stugan fanns med säkerhet 1862.Lantbruksmuseet uppfördes 1989. Det omfattar maskiner och redskap från 1800-och 1900-talet. Där finns bl.a. Munktelltraktorn, Grålletraktor och en lokomobil som har använts på Person&Söners Möbelfabrik, samt vårt nya tåg
Huvudbyggnaden började byggas 1973 och

invigdes 1975. Vid kommunsammanslagningen

1/1 1974 fick Bjärnums Fornminnesförening förtroendet att förvalta museet

1993 tog Fornminnesföreningen upp en fråga om en tillbyggnad för museets alla samlingar p.g.a.  att tekniska samlingen låg i elverkts gamla byggnad nere på Algatan mitt i Bjärnum. Detta resulterade i att vi 10 år senare kunde inviga vår tillbyggnad i tre våningar där vi placerade tekniken i källarplanet

Bergstrandska huset kom till hembygdsparken 1998.Det var ursprungligen en donation från spettkaksbagerskan Thea Bergstrand till EFS i Bjärnum