Jonsarnas fabrik


2003 köper Snapphanebygdens Stiftelse in Jonsarnas fabrik för att bevara den till eftervärlden. Bjärnums Fornminnesförening fick ansvaret att sköta och visa upp den för besökare. Bjärnums Museum har under åren byggt upp en liten hörna som visar ett annat företags tillverkning

"Jonsarnas Fabrik" är ett allmänt uttryck i dagens Bjärnum, få vet att den från början hette "Bjärnums Nya Träförädling". Den startades 1933 av Gustav Jonsson och Joel Olsson. De drev fabriken tillsammans under några år. Joel lämnade sin befattning och efterträddes av Axel Lindberg, denna förändring skedde 1936 och i denna veva byggdes fabriken till.

Gustavs son Erik Jonsson har också ingått som delägare i fabriken och när fadern avled 1965,drev Erik Jonsson och Axel Lindberg fabriken ihop.De tillverkade i huvudsak furumöbler, byggnadssnickerier, trappor även inredningar till skollokaler.

Kenneth Johnsson utanför släktfabriken.

Hans Bondessons Svarveri


Vid Hans bortgång skänktes ett antal träsvarvar och lite alster till Bjärnums museum. Dessa finns idag uppställda till beskådan på museumet.