Ånglokomobilen


Arbetet med ånglokomobilen

Föreningen har en grupp personer avdelade för att tillvarata Bjärnums teknikhistoria. Gruppen har lagt ner ett stort arbete för att finna någon av de ca 20 ånglokomobiler som fanns i byn under dess storhetstid som möbelproducent. Den ånglokomobil som vi lyckades komma över gjorde tjänst i Perssons & Söners Möbelfabrik, som låg centralt belägen i Bjärnum och användes fram till slutet av 1970-talet, de senaste decennierna dock enbart som värmepanna och ångproducent. Maskinen hittades i december 2009 hos Brännhylte Handels AB och så småningom kunde en överenskommelse om övertagande göras.


Genom bra kontakter med näringslivet i Bjärnum fick gruppen tillgång till uppställningsplats på Bjärnums Mekaniska Verkstad. Vi har också haft förmånen att få använda verkstadens maskinutrustning på kvällstid. Detta har naturligtvis underlättat renoveringen avsevärt eftersom maskinen har krävt en total genomgång av samtliga detaljer. Vissa detaljer har varit helt utslitna och andra har saknats. För att få kunskap om alla dessa detaljer har flera studiebesök genomförts på såväl museer som hos privata entusiaster.

Viss information har vi även fått från Rubens Maskinhistoria i Götene.


Redan när arbetet inleddes var vi väl medvetna om de säkerhetskrav som myndigheterna ställer på tryckkärl. Vi tog därför tidigt kontakt med Mikael Schula på DEKRA i Malmö. Vid en första kontroll stod det då klart att röktuberna var angripna av rost och dessutom var hela pannans nederdel täckt med kalk. För att kunna överblicka hela pannans kondition måste all kalk tas bort vilket var mycket besvärligt. Samtliga 33 st tuber byttes ut. Vi har även låtit MEC CON AB renovera säkerhetsventilerna och samtidigt kröna dem för tryck som fastställts av DEKRA.


När tryckkärlet var tömt på röktuber genomfördes blästring såväl in- som utvändigt. Maskinen grundmålades utvändigt och även de flesta lösa delarna fick samma behandling. Efter en förnyad kontroll på DEKRA visade det sig att ett antal sprickor fanns i tryckkärlsgavlarna. För detta arbete anlitades en kvalificerad svetsare. Under samma period har även många andra mekaniska arbeten utförts. En av de mera avancerade bestod i att borra cylindern p g a gravrost. För att klara detta fick ett enkelt borrverk tillverkas. Detta medförde att även kolv och ringar fick nytillverkas. Eftersom hela hjulstället saknades fick vi leta upp ett sådant. Så småningom fann vi ett passande uppe i Mellansverige


För att renovera och återställa ånglokomobilen i brukbart skick har mycket arbete fått läggas på diverse fixturer och hjälpmedel såsom brotschar, gängtappar och en hel del hydraulutrustning för kragning av rörtuber. Dessa tuber sitter inte fastsvetsade som på moderna kärl utan är endast tryckformade på plats.


De sista arbetena som utfördes var montering av röktuberna och montering av själva ångmaskinen.

I mitten på 2012 fick vi ett slutgodkännande från DEKRA efter några smärre tilläggsarbeten.


Tack vare ett bidrag från Riksantikvarieämbetet på 50 000 kr kunde detta projekt genomföras.