Bjärnums Museum bärgar en traktor av märket OTA Monarch,denna traktor har använts som transportfordon av Carlström&Co vid transport av möbler till järnvägs stationen. Denna traktor hoppas vi kunna ha färdig under året
Torvströlok tillverkat vid Selanders mekaniska verkstad Bjärnum

Färdigt resultat på båda projekten :)